Portmap Rotterdam

Wegtransport op waterstof in hogere versnelling

08-07-20 12:04

Havenbedrijf Rotterdam en Air Liquide willen in 2025 duizend vrachtwagens op waterstof laten rijden in Nederland, België en West-Duitsland.

Er hebben zich al verschillende partijen aangesloten bij het initiatief van Havenbedrijf Rotterdam en de Franse multinational Air Liquide, leverancier van industrieel gas aan onder meer de medische en chemische sector en de elektronica. Zo hebben onder meer toeleveranciers van vrachtwagenfabrikanten, zoals VDL Groep en Iveco/Nikola, transportondernemingen zoals Vos Logistics, Jongeneel Transport en HN Post, maar ook brandstofcel-leveranciers zich aangesloten bij het initiatief.

Minder CO2-uitstoot en betere luchtkwaliteit
Het gaat om een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur. Waterstof is een van de energiedragers die kan bijdragen aan schoner transport. Het zorgt voor minder broeikasgassen, minder luchtverontreiniging in steden en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Waterstof is vooral geschikt voor intensief gebruikte, zware voertuigen. De CO2-uitstoot zou met dit project met meer dan 100.000 ton - het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers – verminderen.

Het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex. Het is de bedoeling dat Rotterdam een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof naar andere landen in Noordwest-Europa wordt.

Helft vrachtwagens vanuit Rotterdam
In 2025 moeten dus al duizend vrachtwagens op waterstof de weg op gaan, waarvan zo’n 500 vanuit Rotterdam. Hiervoor moet infrastructuur worden ontwikkeld, waaronder 25 waterstoftankstations langs de belangrijkste transportcorridors tussen Nederland, België en West-Duitsland. Het project richt zich ook op de benodigde elektrolyse-capaciteit voor de productie van waterstof.

Havenbedrijf Rotterdam en Air Liquide nodigen bedrijven uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. De verwachting is dat verschillende partijen dat de komende maanden zullen doen. “Dit project geeft invulling aan onze ambitie om het transport te verduurzamen. Met deze coalitie van partners kunnen we wegvervoer zonder uitstoot een boost geven. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid als grootste haven van Europa en helpen we lokale, nationale en Europese overheden om hun ambities te realiseren”, laat Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, weten.